Galvaniho Business Centrum II

ROK: 2004

LOKALITA: Galvaniho ul. Bratislava

ARCHITEKT: Ing. Jozef Draškovič, aut. ing. - Šaľa

INVESTOR / DEVELOPER: Lindner Immobilier / Lindner Slovakia

POPIS: Administratívna budova so 6. nadzemnými podlažiami a 1. podzemným podlažím pre parkovanie (parkovanie 2600 m², obchod 1400 m², sklady 1050 m², kancelárie 11600 m²). Samostatný garážový dom – 1 podzemné a 4 nadzemné podlažia, spolu 6500m². Konštrukčne monolitický železobetónový skelet so stužujúcimi stenami, monolitické bezprievlakové dosky.

ROZSAH PRÁC: Administratívna budova – kompletná projektová dokumentácia nosných konštrukcií od štúdie po realizačný projekt, odborný dohľad na stavbe. Garážový dom – dokumentácia nosných konštrukcií pre stavebné povolenie.

projekt 1. detail 1. projekt 1. detail 2. projekt 1. detail 3. projekt 1. detail 4.
Galvaniho Business Centrum III

ROK: 2006 - 2007

LOKALITA: Galvaniho ul., Bratislava

ARCHITEKT: Ing. Jozef Draškovič, aut. ing. - Ing. Arch. M. Taldík - Šaľa

INVESTOR / DEVELOPER: Galvaniho 3 s.r.o. Bratislava

POPIS: Administratívny komplex, 6 nadzemných podlaží, 1 podzemné parkovacie podlažie (garážovanie 8600 m², predajno – skladové priestory 4100 m², kancelárie 17000 m²). Konštrukcia: 3 dilatačné celky, monolitický železobetónový skelet so stužujúcimi stenami, monolitické bezprievlakové dosky.

ROZSAH PRÁC: Kompletná projektová dokumentácia nosných konštrukcií, odborný dohľad na stavbe.

projekt 2. detail 1. projekt 2. detail 1. projekt 2. detail 1. projekt 2. detail 1.
Galvaniho Business Centrum IV

ROK: 2007 - 2008

LOKALITA: Galvaniho ul., Bratislava

ARCHITEKT: Ing. Jozef Draškovič, aut. ing. - Ing. arch. M. Taldík - Šaľa

INVESTOR / DEVELOPER: Galvaniho 4 s.r.o. Bratislava

POPIS: Administratívny komplex so 7 nadzemnými podlažiami a rozsiahlym dvojúrovňovým podzemným parkovaním (garážovanie 12400 m², obchodné priestory 4800 m², kancelárske priestory 30500 m²). Konštrukcia – 4 dilatačné celky, monolitický železobetónový skelet so stužujúcimi aj nosnými stenami, monolitické bezprievlakové dosky. Mimo nadzemnej časti plus 2 dilatačné celky podzemných garáží, stropné dosky s hlavicami.

ROZSAH PRÁC: Kompletná projektová dokumentácia nosných konštrukcií, odborný dohľad na stavbe.

projekt 3. detail 1. projekt 3. detail 1. projekt 3. detail 1. projekt 3. detail 1.
Horský penzión

ROK :2007 - 2008

LOKALITA: Krahule

ARCHITEKT: Ing. Jozef Draškovič, aut. ing. - Šaĺa

INVESTOR / DEVELOPER: A3 Media s.r.o. Bratislava

POPIS: Pôdorysne zložitý horský penzión v rekreačnej oblasti. Konštrukcia – plošné monolitické základy, murované steny, monolitické železobetónové stĺpy a piliere, monolitické železobetónové stropné dosky a prievlaky, drevený krov kombinovanej konštrukcie.

ROZSAH PRÁC: Kompletná projektová dokumentácia nosných konštrukcií.

Mestská vila

ROK: 2007

LOKALITA: Vlčkova ul., Bratislava

ARCHITEKT: CUUBUUS Engineering s.r.o. Bratislava
Akad. arch. R. Kopecký, Ing. M. Kopecký

INVESTOR / DEVELOPER: CUUBUUS Engineering s.r.o. Bratislava

POPIS: Štvorpodlažná vila v mimoriadne náročnom svahovitom teréne a náročných geologických podmienkach, zabezpečenie stavebnej jamy a stability svahu mikropilótami (VUIS Zakladanie). Nosná konštrukcia - monolitické železobetónové steny, stĺpy a dosky, v poslednom podlaží oceľové stĺpy.

ROZSAH PRÁC: Kompletná projektová dokumentácia nosných konštrukcií.

projekt 6. pohlad. projekt 6. stavba projekt 6. stavba
Astoria Palace I

ROK: 2006

LOKALITA: Bratislava, Hodžovo nám.

ARCHITEKT: B.K.P.Š s.r.o., Bratislava,
Akad. arch. E. Šutek, Ing. arch. A.Šutek

INVESTOR / DEVELOPER: IPR SLOVAKIA s.r.o., Bratislava

POPIS: Polyfunkčný objekt, prevažne administratíva a obchod, 7 nadzemných podlaží, 3 podzemné podlažia pre parkovanie. Pôdorysne zložitý objekt v priestorovo náročných podmienkach bratislavského Starého Mesta s komplikáciami – napojenia existujúceho podchodu, výskyt inžinierskych sietí celomestského významu, stiesnené priestory a dopravné problémy. Konštrukcia – monolitické železobetónové vnútorné nosné stĺpy a steny, prefabrikované prvky na uličnej fasáde, monolitické železobetónové dosky s prievlakmi a hlavicami, šikmé obvodové oceľové stĺpy v 6. podlaží, zastrešenie oblúkovými drevenými lepenými nosníkmi.

ROZSAH PRÁC: Projekt nosných konštrukcií pre realizáciu stavby včítane vyvolaných zmien a dohľadu pri realizácii.

projekt 8. detail 1. projekt 8. detail 2. projekt 8. detail 3. projekt 8. detail 4. projekt 8. detail 5. projekt 8. detail 6.
Rekonštrukcia hist. objektu

ROK: 2005 - 2006

ARCHITEKT: A4 Architecture, Bratislava
Ing. arch. T. Pavelka, Ing. arch. T. Prónay

LOKALITA: Kapitulská ul. 19, Trnava

INVESTOR/DEVELOPER: Immo Bank s.r.o. Bratislava

POPIS: Rekonštrukcia historického domu v centre Trnavy.

ROZSAH PRÁC: Kompletná statická projektová dokumentácia, dohľad a konzultácie počas realizácie.

projekt 10. detail 1. projekt 10. detail 2. projekt 10. detail 3. projekt 10. detail 4. projekt 10. detail 5. projekt 10. detail 6.
Adaptácia objektov

ROK: 2002-2005

LOKALITA: Štefánikova ul. 6 a 6A, Bratislava

ARCHITEKT: P-T s.r.o. Bratislava
Ing. arch. Juraj Hermann a kol.

INVESTOR/DEVELOPER: T.A.P. International s.r.o.,
Merius a.s. Bratislava

POPIS: Dva samostatné objekty:

  1. Adaptácia bytového domu s 2 nadzemnými podlažiami, vybudovanie dvojúrovňového podkrovia, nová dvorná prístavba a vybudovanie podzemného garážovacieho priestoru so zakladačovým parkovacím systémom.
  2. Adaptácia objektu s 2 nadzemnými podlažiami a polozapusteným suterénom, nadstavba 1. poschodia a vybudovanie využiteľného podkrovia.

ROZSAH PRÁC: Kompletná projektová dokumentácia nosných konštrukcií včítane dielenskej dokumentácie pre oceľové rámy krovu.

projekt 11. detail 1. projekt 11. detail 2. projekt 11. detail 3. projekt 11. detail 4. projekt 11. detail 5. projekt 11. detail 6. projekt 11. detail 7. projekt 11. detail 8.
OLO - Oceľová Hala (Triedenie papiera a PET fliaš)

ROK: 2006

LOKALITA: Areál OLO a.s., Bratislava - Vlčie hrdlo

ARCHITEKT: Ing. Jozef Draškovičaut. ing. - Šaľa

POPIS: Účelová oceľová hala pre triedenie papiera a PET fliaš včítane pomocných konštrukcií a prístreškov pre technológiu.

ROZSAH PRÁC: Projektová dokumentácia nosných konštrukcií pre stavebné povolenie a pre realizáciu.